Εργαλείο OiRA για Κομμωτήρια, το οποίο διευκολύνει τη συμμόρφωση των Κομμωτών με τη Νομοθεσία.

140

Τα διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνων OiRA, είναι Δωρεάν, Εύχρηστα και Ευέλικτα και διευκολύνουν την συμμόρφωση των Εργοδοτών με την ισχύουσα Νομοθεσία για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η χρήση των Εργαλείων OiRA για την Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της πιο κάτω ιστοσελίδας:

https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5B12%5D=12&sort=date

1. Εργαλείο OiRA για Κομμωτήρια, το οποίο διευκολύνει τη συμμόρφωση των Κομμωτών με τη Νομοθεσία, η οποία προνοεί την εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Ergaleio_OiRA_Kommotiria-1


2. Εργαλείο OiRA για την COVID-19, το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στον εντοπισμό των κινδύνων που προκύπτουν στους χώρους εργασίας λόγω της COVID-19, προτείνοντας προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.


3. Διαφημιστικό Φυλλάδιο το οποίο μπορείτε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας για το OiRA COVID-19


4. Περισσότερες πληροφορίες για τα Εργαλεία OiRA, καθώς επίσης και το Εγχειρίδιο Χρήσης, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pager3_gr/pager3_gr?OpenDocument

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Όλγα Νικολαΐδου, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας , Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τηλ. 22405614